Музей на туризма

         По реализацията на този проект се работи от 2006 г., когато специалистите от Регионален исторически музей – Велико Търново Васил Мутафов и Виолета Драганова разработват съвместно с представители на ТД”Трапезица-1902” тематико-експозиционен план и се започва проучвателската и събирателска дейност.

          Музейната сбирка е не просто събрана 107 годишна история на едно от първите в страната туристически дружества. Тя представя силната връзка между създаваните през годините традиции и съвременните престижни изяви и постижения в областта на туризма и туристическите спортове на членовете на Туристическо дружество „Трапезица-1902”.

           Това е уникална сбирка, единствена по рода си в страната, чиято цел е да бъдат запознати широк кръг посетители – граждани и гости на Велико Търново с теми от природата, историята  и постиженията на  Дружеството от създаването му до днес. Визията и мисията на експозицията свързваме с принципите на общодостъпност и комуникативност, приоритетно насочени към младежта на България - гаранция за приемствеността и успешното развитие на експозицията и в бъдеще.