Конферентни зали

Комплексът разполага с 3 конферентни зали /с 20, 50 и 100 места/.

На разположение са: екран, флипчарт, мултимедия и премосим компютър